Ерик Ескулиер

Графичният дизайн е занаят, с който можеш да накараш дадено визуално съдържание да предаде определено послание. В него има голяма доза изкуство, което дизайнерът използва целенасочено, за да повлияе на емоционалния свят на зрителя си и да събуди насрещна реакция.

Разбира се подбудите и крайната цел в графичния дизайн са различни при всеки проект и често до тях може да се достигне по много начини. Затова и всеки дизайнер има различен почерк в работата си.

Това е древен занаят, но като термин, произхожда от печатната индустрия на 20-те години на миналия век и обхваща редица дейности, включително създаване на лого и фирмена идентичност. Той се отнася до естетическата привлекателност и маркетинга – привличане на зрители с помощта на изображения, цвят и типография (шрифт).

Познат още като рекламна графика той е изкуство на емоцията.

Въпреки че в наши дни го правим чрез софтуер, графичният дизайн все още се върти около принципите от зората на създаването си.

Ударът на правилния акорд по душата на потребителите, още с първия поглед е от решаващо значение.

Графичните дизайнери трябва да имат добро разбиране за това колко жизненоважен е правилният избор на цветова схема, форми и оползотворяване на пространството.

Например изборът на цвят трябва да отразява не само организацията, но и очакванията на потребителите. Синьото може да се впише успешно в сферата на банкирането, докато червеното често буди асоциация за сигнал и забрана.

Дизайнерът трябва да преценява как елементите съответстват на тона на комуникация, като отбелязва как се оформят емоциите на потребителите, докато ги насочва, да речем, от лендинг страница към желана реакция.

Често графичните дизайнери участват в дизайна на motion графики за рекламни кампании. Така че, за тези, които се заблуждават, че работата на графичния дизайнер е свързана само с конструирането на лога, билборд и флаери, помислете отново.

Имайки предвид психологията на потребителите, някои особено важни теми за графичния дизайн са:

Симетрията и баланса

Повторението и ритъмът

Златната пропорция

Правилото на третините

Типографията (обхващаща всичко – от избора на шрифт до теглото на заглавието)

След всичко казано как да не заключим, че графичния дизайн е средство за масова манипулация и постигане на бизнес цели?!

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *